Новини & Събития

С тази новина ще запознаем нашите клиенти с още една характерна за МУЛТИБЕТОН система, наречена  „МБ повдигнат под-MB-U”.

Това е Система  за отопление и охлаждане в жилищни сгради, също така подходяща  при ремонт и реновация на стари сгради, при които отново нямаме достатъчна конструктивна височина и не трябва да увеличаваме  натоварването на съществуващите конструктивни елементи/плочи, греди и колони/.

Случаят е отново в същата ЕФК, за който ви разказахме в предишния новинарски блок. Там , както ви обяснихме вече използвахме Системата          S 19 F.

Тук височината , в която трябваше да се вместим беше  60 мм., след като върху плочата , бе необходимо да се положи подравнителна саморазливна замазка .И в този случай , съгласно проекта, разработен с помоща на МУЛТИПЛАНЕР, височината на отоплителният слой/ тръби и клипс шини/ бе 17 мм. Тръбите с ф12 мм.бяха подредени по Система А на МУЛТИБЕТОН, със стъпка 15 см. и разстояние между серпентините  15см. В окрупненото  помещение, обхващащо кухня ,трапезария и обща дневна,  бяха инсталирани 8 кръга, които тряба да отопляват  70 м2 площ и да осигуряват температура на въздуха от 22◦С .

 

 

 

И при тази Система  е предвидено полагането на плочи от XPS, които да преразпределят натоварването от пода.Разстоянието между отделните тръби и серпентини, както и всички фигури/правоъгълници, сегменти, сектори и дъги/, които се получават при реденето на тръбната система се попълват с предварително  нарязаните и формовани  плочи от XPS, доставени от производителят на Системата МВ-U.

 

За покриващи плоскости  проектантите от МУЛТИБЕТОН препоръчват да се използват гипсофазерни , циментборд или други подобни материали от различни производители, предназначени да работят в условията на подово отопление.

За конкретния обект ние предвидихме и изпълнихме  сухият под , върху който ще се положи подовата настилка/трислоен паркет/, с два вида  АКВАПАНЕЛИ.

Първи слой АКВАПАНЕЛ с височина 6 мм. Слоят  ще обезпечи идеално равна и сигурна основа за полагането на втория слой.

Този слой се монтира без лепене, на суха фуга .Неговото предназначение е да поеме всички възможни премествания и неравности , за да обезпечи неподвижност на горния /втори / слой и да се отстранят на 100% всички неравности, които биха довели до компрометирането на втория слой!

 

Втори слой АКВАПАНЕЛ с височина 22 мм.Върху  слойя ще се монтира  финишното подово покритие, което в случая ще е  с височина 15 мм.Този слой служи  като основа  за монтажа на  финишното покритие . Тези панели притежават много добри якостни качества, както на натиск, така и на огъване.

АКВАПАНЕЛИТЕ от втория слой се монтират с помоща на PU лепило и т.н. бисквитки/дюбели/, които свързват двата съседни шлица на панелите. Изпълнен по този начин сухият под гарантира идеално равна, неподвижна и сигурна повърхност, върху която може да се монтира финишното покритие на пода.

Двата слоя АКВАПАНЕЛИ,  с добрите си коефициенти на топлопроводимост /λ=0,79  W/mK/  и много добрите си противопожарни характеристики /А 2 клас на горимост/ са отличен строителен материал. Тези панели ще осигурят минимални топлинни загуби, добър топлопренос и безопасна експлоатация от противопожарна гледна точка.

Върху основата ,изпълнена в  два слоя, могат да се полагат всякакъв вид финишни подови покрития.В конкретния случай собственикът на ЕФК бе предвидил , за кухнята и трапезарията настилка от естествен камък  с дебелина 15 мм, а за останалата част от окрупненото общо помещение –трислоен паркет със същата височина.

По този начин подовото отопление на МУЛТИБЕТОН /система  MB-U/  и готовият под се вместиха в ограничената конструктивна височина от 60 мм.

 

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Share this:

Галерия

Новини

Бързи връзки

No Tags found.

Контакти

Address: 1612 София, ул. Баба Илийца 2, бл. 80, ет. 4, офис 15
Telephone: + 359 882 411 500, +359 894 481 182
Email: r.angelova@a-plus-solutions.eu, l.popchovski@a-plus-solutions.eu