Монтаж

Системните тръби МВ се монтират топли, без напрежение и усукване, при температура на водата в тях от 60 до 80◦С и налягане на водата в тръбите до 2 bar. За целта МВ са конструирали  агрегат ,  който осигурява топлата вода и налягането при  монтажа. Комплект с агрегата е и хаспелът/макара/, на който се прикрепват ролките с тръбите спесифицирани за помещенията, които ще се отопляват.Този инсталационен комплект /агрегат + хаспел/ се предоставя от нашата фирма  на  фирмите изпълнители на проекта.Този  метод на монтаж гарантира големият експлоатационен срок на системата!

Системата лежи свободно, върху покрития с РЕ фолио/0,2мм./, топлоизолационен   слой, обуславяйки свободно разширение, без  звукови и топлинни мостове!

При системата Мултибетон се използват само стандартни топлоизолации, в съответствие с изискванията за енергийна ефективност, без каширане и без специално изработените изолационни материали за традиционните и познати до сега подови отопления.

Принципна схема за изпълнение на ТОПЛИЯ МОНТАЖ

Принципна схема за изпълнение на ТОПЛИЯ МОНТАЖ

Всеки отоплителен кръг Мултибетон от инвеститора  след монтажа се тества на безопасност под налягане! Така всеки  кръг е обезвъздушен и проверен за херметичност, преди полагането на замазката върху тръбната система.

Височината на замазката , над темето на тръбата,  трябва да е минимум 45 мм. Възможно е ,  при липса на конструктивна височина ,  по –малко покритие върху тръбите , но при условие, че в замазката се добавят специални пластифициращи добавки  и  метални фибри.

3.1. Инструкции и  начини на полагане на тръбите МВ-17 и 12 мм

МВ  ИНСТАЛИРАНЕ  ТИП   С

МВ ИНСТАЛИРАНЕ ТИП  С

МВ  ИНСТАЛИРАНЕ  ТИП   В

МВ ИНСТАЛИРАНЕ ТИП  B

МВ  ИНСТАЛИРАНЕ  ТИП   А 20

МВ ИНСТАЛИРАНЕ ТИП  A20

МВ  ИНСТАЛИРАНЕ  ТИП   А 25

20

МВ ИНСТАЛИРАНЕ ТИП  A25

МВ  ИНСТАЛИРАНЕ  ТИП   А 30

МВ ИНСТАЛИРАНЕ ТИП  A30

 

Share this:

Контакти

Address: 1612 София, ул. Баба Илийца 2, бл. 80, ет. 4, офис 15
Telephone: + 359 882 411 500, +359 894 481 182
Email: r.angelova@a-plus-solutions.eu, l.popchovski@a-plus-solutions.eu