Подово отопление Мултибетон

Артус Файст, основателят на МУЛТИБЕТОН и пионер в областта на подовото и стенното отопление, започва разработките на алтернативни отоплителни системи в средата на 60-те години на миналия век и още тогава си поставя за цел да постигне възможно най-висок термичен комфорт за хората.

Графика  №1  МВ МОДУЛАЦИЯ При наличието на сериозен брой оплаквания от потребителите, че им е студено на краката, той, в съдружие с д-р инж.Колмар, незабавно се ориентират и насочват към отдавна забравеното подово  отопление- още древните римляни са оставяли канали под пода, по които са пускали топла вода за да се отопляват .Двамата експериментират упорито и разработват на научна основа  идеите си .Те доказват, че отопляването  с подово отопление се доближава най-близко до идеалния температурен профил на разпределението  на топлината в помещенията.В резултат от това сътрудничество се появява методът за МОДУЛАЦИЯТА НА ТОПЛИНАТА , който е патентован в Германия веднага и носи краткото название    МВ МОДУЛАЦИЯ.Патентът е записан на имената на Колмар/Файст и добива широко приложение.

Share this:

Контакти

Address: 1612 София, ул. Баба Илийца 2, бл. 80, ет. 4, офис 15
Telephone: + 359 882 411 500, +359 894 481 182
Email: r.angelova@a-plus-solutions.eu, l.popchovski@a-plus-solutions.eu